Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/chaiyapan9/domains/tutormathphysics.com/public_html/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
MS-ACCESS 2007 หน่วยที่ 1 ตอนที่ 6 ส่วนประกอบของฐานข้อมูล Access 2007

Download เอกสารมากมาย

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้131
mod_vvisit_counterเมื่อวาน145
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้131
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1002
mod_vvisit_counterเดือนนี้2990
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4434
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน9962751

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 61.19.247.189
,
Today: ม.ค. 21, 2019


Custom Search
MS-ACCESS 2007 หน่วยที่ 1 ตอนที่ 6 ส่วนประกอบของฐานข้อมูล Access 2007
MS-ACCESS 2007

MS-ACCESS 2007

หน่วยท ี่ 1 ความรู้พื้นฐานเกยี่ วกับฐานข้อมูล และหลักการออกแบบฐานข้อมูล

ตอนที่ 6

เนื้อหา

5. ส่วนประกอบของฐานข้อมูล Access 2007

ส่วนประกอบของฐานข้อมูล Access 2007 มีดังต่อไปนี้

5.1 ตาราง (Table)

ตารางฐานข้อมูลจะมีลักษณะคล้ายกับกระดาษคำนวณ นั่นคือข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในแถวและคอลัมน์ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายในการนำเข้าข้อมูลจากกระดาษคำนวณไปยังตารางฐาน ข้อมูล โดยข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเก็บข้อมูลในกระดาษคำนวณและการเก็บในฐาน ข้อมูลจะอยู่ที่วิธีการจัดระเบียบข้อมูล

รูปที่ 1-5 ตารางฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Access 2007

เมื่อต้องการ ความยืดหยุ่นสำหรับฐานข้อมูลให้มากที่สุด ข้อมูลต้องมีการจัดระเบียบลงในตารางเพอื่ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาหรือพนักงานควรป้ อนข้อมูลของนักศึกษาหรือพนักงานแต่ละคนเข้าไปในตารางที่ใช้เก็บข้อมูลนัก ศึกษาหรือพนักงานเพียงครั้งเดียว ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะเก็บในตารางของวิชาหรือผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของสาขาจะเก็บในตารางอื่น กระบวนการนี้เรียกว่า การทำ Normalization

แต่ละแถวใน ตารางจะถูกอ้างอิงเป็นหนึ่งระเบียน ระเบียนคือที่ที่ใช้เก็บข้อมูลแต่ละส่วน แต่ละระเบียนจะประกอบด้วยเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล เขตข้อมูลจะสอดคล้องกับคอลัมน์ในตาราง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีตารางหนึ่งที่ชื่อ “ข้อมูลนักศึกษา” ซึ่งแต่ละระเบียน (แถว) จะมีข้อมูล เกี่ยวกับนักศึกษาหนึ่งคน และแต่ละเขตข้อมูล (คอลัมน์) จะมีชนิดข้อมูลที่ต่างกัน เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และอื่น ๆ เขตข้อมูลนั้นต้องได้รับการออกแบบให้มีชนิดข้อมูลที่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นข้อความ วันที่หรือเวลา ตัวเลข หรือชนิดข้อมูลอื่น ๆ

อีกวิธีหนึ่ง ที่จะอธิบายให้เห็นภาพของระเบียนและเขตข้อมูลก็คือให้นึกถึงชุดบัตรข้อมูล รุ่นเก่าของห้องสมุด โดยบัตรข้อมูลแต่ละใบที่อยู่ในตู้บัตรรายการจะเทียบเท่ากับระเบียนในฐาน ข้อมูล ส่วนข้อมูลแต่ละส่วนบนบัตรแต่ละใบ (ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และอื่น ๆ) จะเทียบเท่ากับเขตข้อมูลในฐานข้อมูล

5.2 ฟอร์ม (Form)

ในบางครั้ง ฟอร์มจะถูกอ้างอิงเป็น “หน้าจอสำหรับป้ อนข้อมูล” ซึ่งเป็นส่วนติดต่อที่ใช้ทำงานกับข้อมูล และฟอร์มมักมีปุ่มคำสั่งที่ใช้ดำเนินการคำสั่งได้หลากหลาย สามารถสร้างฐานข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ฟอร์มด้วยการแก้ไขข้อมูลอย่างง่าย ๆ ในแผ่นข้อมูลตาราง อย่างไรก็ตามผู้ใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการที่จะใช้ฟอร์มเพื่อดู ป้ อนข้อมูล และแก้ไขข้อมูลในตารางมากกว่า

รูปที่ 1-6 ฟอร์มของฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Access 2007

ฟอร์มจะให้รูป แบบที่ง่ายต่อการใช้สำหรับทำงานกับข้อมูล และสามารถเพิ่มองค์ประกอบการใช้งาน เช่น ปุ่มคำสั่ง ลงในฟอร์มได้ด้วย คุณอาจเขียนโปรแกรมให้กับปุ่มต่าง ๆเพื่อใช้กำหนดว่าจะให้ข้อมูลใดบ้างปรากฏบนฟอร์ม เปิ ดฟอร์มหรือรายงานอื่น ๆ หรือดำเนินงานอื่นหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น อาจมีฟอร์มชื่อ “ข้อมูลนักศึกษา” ที่ใช้ทำงานกับข้อมูลนักศึกษา ฟอร์มนักศึกษา อาจมีปุ่มที่ใช้เปิ ดฟอร์มบัตรลงทะเบียนที่สามารถป้ อนรายการลงทะเบียนใหม่สำหรับนักศึกษาคนนั้นได้

นอกจากนี้ ฟอร์มยังอนุญาตให้เราสามารถควบคุมวิธีที่ผู้ใช้รายอื่นจะโต้ตอบกับข้อมูลใน ฐานข้อมูลด้วย ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างฟอร์มที่แสดงเฉพาะบางเขตข้อมูลและอนุญาตให้มีการดำเนินการได้ เพียงบางอย่างเท่านั้น สิ่งนี้จะช่วยป้ องกันข้อมูลและทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลจะถูกป้ อนอย่างถูกต้อง